Про Об’єднання Польських Роботодавців

Об’єднання Польських Роботодавців (www.ipp.org.pl) являється найбільшою бранжовою організацією в Польщі, котра об’єднує агенції тимчасової праці, агенції, котрі надають послуги посередництва праці та фірми аутсорсингове. Об’єднання Польських Роботодавців від 2006 року являється найбільшою польською організацією, об’єднуючою фірми, котрі займаються трансграничним та сучасним працевлаштуванням. Кожного року послугами та підтримкою Об’єднання Польських Роботодавців послуговується більше ніж 2100 фірм.

Об’єднання Польських Роботодавців більше ніж 10 років являється найбільшою бранжовою організацією в Польщі об’єднуючою фірми, яка працевлаштовує та делегує іноземців до Польщі. Члени ОПР працевлаштовують іноземців в Польщі та скеровують до інших держав Європейського союзу.

Об’єднання Польських Роботодавців – це асоціація підприємців діючих на підставі законів з дня 23 травня 1991р. про організацію працедавців.

Юридичний статус ОПР 

Об’єднання Польських Роботодавців зареєстроване в Державному Судовому Реєстрі товариств, інших cуспільних та професійних організацій, фундацій та громадських закладів охорони здоров‘я під номером 0000176568. Об’єднання Польських Роботодавців посідає номер NIP: 5252283359 та європейський номер NIP: PL 5252283359.

Історія повстання ОПР та опис діяльності ОПР

Об’єднання Польських Роботодавців повстало влітку 2003 року з ініціативи фірм, які делегують працівників до Німеччини. Після вступу Польщі до Європейського союзу в травні 2004 року, Об’єднання Польських Роботодавців поширила діяльність на інші країни Європейського союзу та на країни з поза ЄС.

Найвижчий стандарт сучасної підтримки для фірм, які займаються трансграничним працевлаштуванням був поширений в 2010 – 2017 роках для підтримки тих, хто працевлаштовує іноземців в Польщі, а також фірм, котрі користуються з сучасних методів працевлаштування. Члени ОПР це Роботодавці з XXI століття.

Об’єднання Польських Роботодавців (www.ipp.org.pl) об’єднує польських підприємців – експортерів, які надають послуги на території Європейського союзу. Серед них є багато Агенцій тимчасової зайнятості, котрі позичають польських тимчасових працівників закордонним контрагентам. Об’єднання Польських Роботодавців моніторує ринок послуг в ЄС, також підтримує фірми, котрі надають послуги, між іншими надаючи їм інформацію. До групи членів ОПР все більше долучаються закордонні агенції посередництва праці та закордонні промислові фірми.

Великою групою фірм, котрі підтримує ОПР являються польські та українські органи, котрі працевлаштовують іноземців в Польщі і займаються дальшою делегацією іноземців до інших країн ЄС.

Об’єднання поширює сучасні трудові відносини. Ключові компетенції Об’єднання: аутсорсинг, тимчасова зайнятість, еластичні типи працевлаштування, договори доручення, термінові договори, приватні підприємства, працевлаштування іноземців, делегації за кордон, оптималізації, титульні страхування. ОПР підтримує як і тих, хто користується цими сучасними формами працевлаштування, так і отримувачів послуг, котрі базуються на цих механізмах.

Об’єднання Польських Роботодавців непреривно від 2006 року являється найбільшою польською організацією об’єднуючою фірми, котрі займаються трансграничним і сучасним працевлаштуванням. Кожного року з послуг і підтримки Об’єднання Польських Роботодавців користується більше ніж 2100 фірм.

Об’єднання старається про кращі регуляції для фірм в Польщі, а існуючий від багатьох років офіс в Брюсселі ефективно бореться про інтереси польських фірм.

Об’єднання Польських Роботодавців вступила в 2004 році до СЕА-РМЕ, найбільшої європейської конфедерації об’єднуючої роботодавців.

В 2015 році ОПР вступила до Європейської Федерації Роботодавців ЕЕЕV – ведучої організації об’єднуючої європейські фірми делегаційні, а також отримувачів їх послуг.

Об’єднання Польських Роботодавців – організація незв’язана з політикою, котрою користуються в країні та за її межами, а також в інституціях Європейського Союзу за підтримки парламентаристів різних політичних можливостей і лобистів.

Від 2010 року при Об’єднанні Польських Роботодавців діє Постійнний Третейський Суд (www.ipp.org.pl/saipp), котрий розглядає різноголосся між фірмами. Це альтернатива для довгих та коштовних процесів перед загальним судом.

Призначенний Об’єднанням Польських Роботодавців Інститут Трансграничного Працевлаштування (www.izt.org.pl) являється науково-дослідницькою інституцією, займається правними та податковими проблемами, страхуванням та суспільним працевлаштуванням трансграничних працівників в інтердисциплінарний спосіб. Дослідження провадені Інститутом -новаторські і в більшості сфер, єдині в країні. Інститут споряджує експертизи проваджені в країні та за її межами на потреби загальних судів, сторін і вповноважених осіб до судових суреречок.

Місце Об’єднання Польських Роботодавців знаходиться в Варшаві. В вісьми європейських країнах, Об’єднання посідає постійні представництва відповідальні за контакти з владою країн, в котрих діють члени ОПР та закордонні партнерські організації.

Влада ОПР

 

Др Йоанна Бздок – Генеральний Директор ОПР, JBzdok@ipp.org.pl Др Йоанна Бздок відповідальна за функціонування офісу ОПР та за діяльність в країні, ОПР.
Contact in English, German, Dutch, Polish

Беата Павловська – голова Наукової Ради ОПР, BPawlowska@ipp.org.pl Беата Павловска координує співпрацю з закордонними інституціями в справі обміну інформації і обов’язками за кордоном, пильнує закордонні офіси ОПР.
Contact in English, Polish

Томаш Майор – директор ОПР, TMajor@ipp.org.pl Томаш Майор відповідає за політику ОПР в стосунку до польської та закордонної влади, представляє ОПР в контактах з закордонними партнерами.
Contact in English, German, French, Polish